Geneza powstania TBS "CZYNSZÓWKA" Spółka z o.o.

W dniu 25 marca 1998 r. Rada Miasta Gdyni podjęła uchwałę o utworzeniu przez Gminę Gdynia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Czynszówka" Sp. z o.o.

Akt założycielski Spółki został podpisany 7 lipca 1998 r. z kapitałem zakładowym wynoszącym 482.000 zł, 100% udziałów objęła Gmina Gdynia jako jedyny wspólnik.
Po uzyskaniu w dniu 14 lipca 1998 r. Decyzji Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, zatwierdzającej Akt założycielski Spółka została wpisana postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia 24 lipca 1998 r. do rejestru handlowego pod numerem R/H 13009, obecnie KRS 21774.

Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 43.738.600 zł. 100% udziałów posiada Gmina Gdynia.

 

TBS Czynszówka Sp. z o.o.

TBS Czynszówka Sp. z o.o.

 

Przedmiotem działania Towarzystwa jest:

  • Budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu,
  • Nabywanie budynków mieszkalnych,
  • Przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
  • Wynajmowanie lokali użytkowych, znajdujących się w zasobach Towarzystwa,
  • Sprawowanie na podstawie umów zlecenia zarządu budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi jego własności,
  • Prowadzenie innej działalności, związanej z budownictwem mieszkaniowym
    i infrastrukturą towarzyszącą, a w szczególności wykonawstwo robót remontowo-budowlanych, świadczenie usług inwestora zastępczego, budowa budynków mieszkalnych i lokali użytkowych na sprzedaż.

Zmień perspektywę patrzenia...

Zapoznaj się z naszą ofertą

Inwesstycje

Inwestycje

W ramach naszej działalności wykonaliśmy 23 inwestycje w 13 budynkach. Każdy z wybudowanych budynków udostępniany na zasadach najmu. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

 

Przetargi

Przetargi

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Czynszówka” bierze udział w wielu przetargach, o których dokładnie informujemy na naszej stronie internetowej.

 

Dla najemcy

Dla najemcy

Wybudowane przez nas budynki oraz lokale użytkowe udostępniane są na zasadach najmu. Wszystkie ważne dla obecnego oraz przyszłego najemcy informacje znajdziecie tutaj.

 

Kontakt

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego oraz mailowego z Towarzystwem. Odpowiemy na wszystkie pytania oraz udzielimy niezbędnych informacji.