Oświadczenie w sprawie dostępności

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Czynszówka” Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Czynszówka” Sp. z o.o.

Data publikacji strony internetowej: 2018-10-22.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-3-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-3-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kamil Sulik.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 58-62-73-680

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Czynszówka” Sp. z o.o.

ul. 10 Lutego 33

81-364 Gdynia

 • Dojazd.

  Dojazd do siedziby TBS „Czynszówka” Sp. z o.o. : w odległości ok. 100 metrów znajduje się przystanek autobusowy i trolejbusowy „3 Maja” linie: S, W, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 34, 105, 109, 125, 140, 147, 150, 160, 182, 190, 196, 320, 321, 326, 710, 723. Ponadto ok. 300 metrów od biura znajduje się Dworzec Kolejowy „Gdynia Główna”.

 • Dostępność wejścia.

  Biuro TBS „Czynszówka” Sp. z o.o. mieści się w budynku Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości na 6-tym piętrze. Wejście do budynku znajduje się przy chodniku. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Biura Spółki. Na wyższe piętra można się dostać schodami lub windą. Winda nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 • Dostępność korytarzy i pomieszczeń.

  Biuro Spółki jest jednopoziomowe, znajduje się na 6-tym piętrze budynku Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Z wejścia głównego bezpośrednio można się dostać do każdego punktu obsługi interesantów.

 • Dostępność parkingu.

  Z uwagi na fakt, iż Biuro TBS „Czynszówka” Sp. z o.o. mieści się w budynku przy ulicy, w okolicy znajdują się miejsca postojowe objęte Strefą Płatnego Parkowania, w tym miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. TBS „Czynszówka” Sp. z o.o. nie posiada własnych miejsc parkingowych.

 • Dostępność toalety.

  Brak toalety dla interesantów.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

  Do Biura TBS „Czynszówka” Sp. z o.o. można wejść z psem asystującym.
   
 • Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

  Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.