Budynek przy ul. Płk. Dąbka 241

Budynek 3-klatkowy składający się z dwóch brył (VII i VIII kondygnacyjny) 
ustawionych w rzucie półkola. 122 mieszkania.

W kondygnacji podziemnej zrealizowano halę garażową wychodzącą poza obrys budynku 
na 68 miejsc postojowych.

Płk. Dąbka 241 Czynszówka

Płk. Dąbka 241 TBS Czynszówka

Budynek zrealizowano w okresie: listopad 2005 - czerwiec 2007.