Budynki przy ul. Bosmańskiej nr 25, 25A, 27, 27A, 29 i Alzackiej 2

Zespół budynków składa się z 6 segmentów, gdzie w jednym segmencie dwukondygnacyjnym z dachem stromym, znajduje się 10 mieszkań obsługiwanych przez jedną klatkę schodową - łącznie 60 mieszkań.

Mieszkania są zróżnicowane pod względem rozkładu pomieszczeń i wielkości powierzchni użytkowej od 33 m2 do 83,7 m2.

 

Alzacka

Budynek przy Alzackiej TBS Czynszówka

Bosmańska

Budynek przy Bosmańskiej TBS Czynszówka

Okres realizacji zespołu od 1 grudnia 1998 do 30 listopada 2000 r.
ETAP I: 
3 budynki, łącznie 30 mieszkań,
budynki zostały przekazane do eksploatacji w kwietniu 2000 r.
ETAP II: 3 budynki, łącznie 30 mieszkań,
budynki zostały przekazane do eksploatacji w grudniu 2000 r.